Social Skills Resources

Видео приказни за подучување социјални вештини

Овие видео приказни организирани во тематски плејлисти ги обработуваат најчестите предизвици поврзани со секојдневните рутини, однесувањето, училиштето или здравјето. Збирката од 80 социјални приказни се адаптирани со текст и нарација на македонски јазик во соработка со проектниот тим на IT’S OK, чија цел е да се изградат и зајакнат компетенциите на наставниците кои работат со ученици со состојби од аутистичен спектар.

Училиште

Дневни рутини

Однесување

Здравје

Практикуми за подучување социјални вештини во формат за печатење

Материјали за учење на социјални вештини на српски, хрватски и бугарски јазик може да се најдат на веб страната itsok.rs

Дневни рутини

Однесување

Училиште

Здравје